#módszerek

Hiszünk az önirányított tanulás és az önfejlesztés módszerében!


Éppen ezért programjaink a felnőttkori tanulás modelljére épülnek. Ennek legfontosabb eleme a rendszerezett és mérhető célokat megfogalmazó személyes tanulási, fejlesztési akcióterv, ami minden programunk elengedhetetlen része. Az akcióterv támogatja a résztvevőket, hogy fejlesztési célkitűzéseiket, ezek megvalósulását felelősen nyomon kövessék, változtatási terveik megvalósulását értékeljék.

Programjaink a tréning, a workshop, az esetmegbeszélés, a coaching, és a közös élményszerzés eszköztárát ötvözik.

A programok különböző módon strukturált tapasztalatszerző gyakorlatokra, a kapcsolódó elméleti modellek tanácsadói ismertetésére, ezeket feldolgozó kérdőívekre, valamint elemzó megbeszélésekre épülnek.

#konzultáció

Nem hiszünk a felületi kezelésben!

A folyamatokban hiszünk!

Hisszük, hogy minden sikeres program alapja az alapos előkészítés, helyzetelemzés és szervezeti diagnózis.

Nincsenek polcról leemelhető, kész szervezetfejlesztő programok, hiszen minden cég és minden ember más és más.